LEVNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna jest spółką powiązaną, która została powołana dla realizacji dużych projektów z zakresu budowy sieci światłowodowych.
 
Obecnie prowadzi ona intensywne działania przygotowujące do realizacji projektu pt „„Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu
 
Szerokopasmowego”. Projekt ten przewiduje budowę sieci światłowodowej, która połączy Maszewo w powiecie goleniowskim z Dobrzanami w powiecie stargardzkim poprzez miejscowości Chociwel, Węgorzyno i Ińsko. Ponadto w miejscowościach tych przewidziano budowę światłowodowej sieci dostępowej. Uzupełnieniem będzie budowa radiowej sieci dostępowej w gminach, przez które przechodzić będzie sieć światłowodowa.
 
Efektem realizacji projektu będzie powstanie 100 kilometrów sieci światłowodowej oraz zapewnienie co najmniej 1195 odbiorcom końcowym dostępu do szerokopasmowego Internetu.
 
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

Firma Levnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna pomyślnie zrealizowała projekt pod nazwą „Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu Szerokopasmowego”.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Nadrzędnym celem projektu jest upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, a przez to zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji i e-usług.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH, która połączyła Maszewo w powiecie goleniowskim z Dobrzanami w powiecie stargardzkim poprzez miejscowości Chociwel, Węgorzyno i Ińsko, począwszy od węzła sieci dystrybucyjnej aż do odbiorcy końcowego i instalację u niego urządzenia abonenckiego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia wybudowano sieć radiową WIFI w technologii 5GHZ, stanowiącą uzupełnienie sieci światłowodowej.

Efektem realizacji projektu jest powstanie 100 kilometrów sieci światłowodowej.

W ramach projektu zapewniony zostanie co najmniej 1195 odbiorcom końcowym dostęp do szerokopasmowego Internetu .

 

Projekt został zakończony 31.12.2015 r.


 

LEVNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna jest spółką powiązaną, która została powołana dla realizacji dużych projektów z zakresu budowy sieci światłowodowych.

 

Obecnie prowadzi ona intensywne działania przygotowujące do realizacji projektu pt. „Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu Szerokopasmowego”. Projekt ten przewiduje budowę sieci światłowodowej, która połączy Maszewo w powiecie goleniowskim z Dobrzanami w powiecie stargardzkim poprzez miejscowości Chociwel, Węgorzyno i Ińsko. Ponadto w miejscowościach tych przewidziano budowę światłowodowej sieci dostępowej.
Uzupełnieniem będzie budowa radiowej sieci dostępowej w gminach, przez które przechodzić będzie sieć światłowodowa. Efektem realizacji projektu będzie powstanie 100 kilometrów sieci światłowodowej oraz zapewnienie co najmniej 1195 odbiorcom końcowym dostępu do szerokopasmowego Internetu.

 

 

 
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.